PORTAL LEŚNY

blog o lasach
Rok w puszczy (2006) - cały film

Oglądalność i zainteresowanie: 425928, czas trwania 45m 49s, otrzymana ocena 2292, reakcje 81.

"Rok w puszczy" to efekt podpatrywania kamerą o wszystkich porach roku życia Puszczy Białowieskiej, a szczególnie jej najcenniejszej po� ... Wasze opinie, komentarze:


Rok w puszczy (2006) - cały film

- Piękna przyroda, super film.
- jddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
- nastepne odwiedziny mial szyszko z pilami
- Chronić żubry trzeba
- Pięknie ale jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Całkowity zakaz strzelania do zwierząt dla przyjemności psychopatów z flintami.
- Zbrodnia Gostynijska dokonuje sie na naszych oczach gowin stworzył miejsce gorsze niz nasistowski obóz zagłady.A Ziobro po to aby ukryć bestwialstwo polskich strazników wieziennych kaze zsyłać do KOZZD byłych skazanych ktorzy sa niewygodni.Na podstawie ustawy z 2013 roku działajacej wstecz.Bedąc wielokrotnie torturowania przez słuzbę wiezienna w konsekwencji ich nieludzkiego traktowania zostałem kaleką.rzad nie chcac przyznać ze polska łamie konwencje praw człowieka izoluje tych więzniów pod pozorem że zagrażają społeczeństwu wiecej dowiesz się na YT pt TWÓRCZOŚĆ BESTI Z GOSTYNINA" pod filmem dokładny opis zbrodniczych działań ziobry.
- Puszcza białowiejska matka piękna spokoju pokoleń ludzkości.🌲🐂🐃
- Wieśniaku o tym to wszyscy wiedzą
- Dziadek czyta wnuczka pisze ... Ach ta biurokracja , pięciu potrzeba do wkręcenia żarówki .
- https://youtu.be/qMyfKaSm4iQ
- Tu macie więcej radcakjs.pl - sprawa przeciwko ubezpieczycielowi Lublin - też tak sądze.
- Jak w bajce z mchu i paproci. Piękna ta Polska jeszcze nasza.
- Jakie to typowe dla naszego kraju: drogie komputery i drukarki w gabinetach różnych polityków, prezesów, "profesorów" oraz dyrektorów, stojące tam tylko "dla zadawania szyku", bo ci niedouczeni próżniacy, którym "należą się" wysokie apanaże - jak to stwierdziła pewna znana "polityczka" - nie mają pojęcia, jak się tymi urządzeniami posługiwać, więc zatrudniają do tego "kosztowne" sekretarki. Podobnie jest z ich brakiem umiejętności kierowania samochodami, do czego znowu trzeba zatrudniać kierowców. A że mogą to czynić osoby nie tyle mające pojęcie o swej pracy, lecz "cieszące się zaufaniem", nic dziwnego, że słyszymy potem o dziwnych wypadkach, w rezultacie których bywa, iż usiłuje się "pociągać do odpowiedzialności" nie dyletanckich winowajców, lecz osoby poszkodowane. Kiedy skończy się z tym kosztownym "Bizancjum"?
- Niemcy wszystko zepsują.
- To są cuda świata. Piękny film.
- Bo do Domu wróciłem
- Wszystkie te cuda niesłychane znowu moje.
- Teraz wszedzie smieci i wycinki
- Las cudnie żyć pośròd Natury uczy nas szacunku do życia :(
- pozdrawiam ,dziekuje za film
- Jednak paradoksem jest, że spadkowi niektórych groźnych chorób towarzyszy wzrost innych, nie mniej poważnych, które składają się na obecny kryzys. Nazywa się je integralnie „chorobami i dżumą XX wieku”. Ich hierarchia obejmuje zespół nabytego - nawracającego i postępującego - niedoboru odporności (AIDS), chorób alergicznych, sercowo-naczyniowych, endokrynologicznych, onkologicznych oraz immunopatologii narządów, w tym kobiet w ciąży, ich płodów i noworodków. Związek między rozwojem tych chorób a szczepieniami żywymi szczepionkaminie jest brany pod uwagę ani przez twórców tych szczepionek, ani przez społeczność medyczną. Wykonawcy usatysfakcjonowani niepodważalną skutecznością immunoprofilaktyki poszukiwali przyczyn powikłań po wielokrotnych szczepieniach w złej jakości szczepionek lub z naruszeniem ich zimnego reżimu. Dlatego też mechanizm rozwoju powikłań poszczepiennycha wpływ naturalnie nabytych i sztucznie wytworzonych immunitetów na proces starzenia się dziecka i innych narządów barierowych, na przebieg ciąży i rozwój płodu nie był celowo badany. Odporność (natychmiastowe uszkodzenie antygenu) była traktowana tylko jako zjawisko pozytywne. Nikomu nie przyszło do głowy, że immunologiczne leukocyty, ze względu na obecność w strukturach mikroorganizmów antygenów wspólnych z błonami erytrocytów (wraz z ich grupami ABO), jednocześnie powodują rozwój odporności najpierw na antygeny erytrocytów, a następnie na antygeny tkanek różnych narządów i ścian naczyń krwionośnych - proces ostatecznie prowadząc do stwardnienia bariery i narządów nie będących barierami, w tym organów matki i płodu. Wydaje się, że twórcy szczepionek nie nadążali za postępem nauki,co bezpośrednio wskazywało na związek przyczynowy między immunoprofilaktyką a rozwojem wyżej wymienionych chorób.

Po pierwsze, są to odkrycia izoserologów i mikrobiologów (podsumowane w monografiach P.N. Kosyakova, 1965; A.K. Tomilin, V.V. –Grupy ludzkich antygenów i receptorów (hemaglutynogeny, fitohemolizyny itp.); jednocześnie leukocyty, które nabrały wrażliwości na antygeny drobnoustrojów, uszkadzają erytrocyty zgodnie z ich grupami krwi (w tym erytrocyty kobiety ciężarnej i jej płodu - powoduje to wzrost anemii u kobiet w ciąży i powikłania u płodów).

Po drugie, słynne odkrycia biochemików i koagulologów dotyczące wspólnej struktury dziedzicznego aparatu (RNA i DNA) wszystkich żywych istot w przyrodzie. Zawiera pięcio- i sześcioczłonowe cukry, kwas fosforowy i tylko cztery zasady azotowe. Ich komplementarność i mutacje determinują budowę aminokwasów i ich sekwencję, czyli specyficzność białek dla każdego organizmu, a przede wszystkim obecność substancji tromboplastycznych w błonach erytrocytów i komórkach różnych tkanek (białek połączonych z różnymi strukturami w postaci glikolipofosfoprotein) uczestniczących w aktywacji kaskady enzymy układu krzepnięcia krwi i antykoagulacji. Nie wzięliśmy również pod uwagę naszych raportów (1968-1972, 1974) na temat roli tromboplastyny ​​w zaburzeniu równowagi enzymów tego układu, w rozwoju rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) krwi, oraz żeże jego rozwój wiąże się ze stopniem zniszczenia erytrocytów i stopniem aktywacji krwi, a następnie tromboplastyny ​​tkankowej. W raporcie nie wzięto również pod uwagę, że tromboplastyna erytrocytów i rozwój DIC stopniowo prowadzą do zablokowania światła naczyń różnych narządów barierowych i barierowych, naczyń włosowatych ścian i ich naczyń, kanałów, przewodów, pęcherzyków, węzłów chłonnych, narządów krwiotwórczych i gruczołów dokrewnych, a kiedy zakłóca to odżywianie tkanek, rozwija się martwica. Donoszono, że mechanizm rozwoju stwardnienia jest związany z odkładaniem się bilirubiny, cholesterolu (nierozłożonych struktur zniszczonych erytrocytów i innych krwinek) i soli na fibrynie, a jeśli ten proces jest zaburzony, rozwija się reakcja zapalna, powstają wrzody, kamienie lub przeciwnie,zwiększone namnażanie leukocytów w odpowiedzi na ich wchłanianie nierozszczepialnych struktur ich własnych tkanek. Jednocześnie wytwarzają przeciwciała, które w interakcji z własnymi antygenami zapewniają z kolei powstawanie zakrzepicy tkankowej i odkładanie się fibryny - gojenie się wrzodów, obszarów martwicy i ich stwardnienia.

Terminowe wykorzystanie tylko tych odkryć i ich konsekwencji przez twórców szczepionek prawdopodobnie zniechęciłoby do dalszego opracowywania żywych szczepionek i zaleciłoby ich ponowne wprowadzenie do organizmu.

Kiedy zespół kierowanego przeze mnie oddziału badał rolę naturalnie rozwiniętej i sztucznie wytworzonej odporności w klinice i eksperymentował z przebiegiem ciąży oraz rozwojem wewnątrz- i pozamacicznym płodu, przyczynowe zaburzenia równowagi enzymów układu krzepnięcia i przeciwzakrzepowego krwi, przyczyny powstawania i zaburzenia enzymów wewnątrzkomórkowych (trofoblasty kosmówki ) i mutacje w ich dziedzicznym aparacie. Ten sekwencyjny proces nazwaliśmy koagulo-enzymem-immunogenopatologią (CEIP), w którym konsekwencje naruszenia jego układów składowych przejawiają się wszystkimi objawami ogólnej patologii - zachwianiem równowagi w reakcjach biochemicznych, któremu towarzyszy zmiana struktury tkanki narządów, ich stwardnienie i rozwój zaburzeń czynnościowych, wymuszenie, jak widać obecnie, do zastąpienia narządów dawcami.

To ostatnie jest poparte szeregiem odkryć (materiały publikujemy od 1972 roku), a mianowicie: a) mechanizm ewolucji AH zgodnie z zasadą „Ja jestem tobą, ty jesteś mną” oraz powstawanie nowych antygenów w płodzie (a więc we wszystkich istotach żywych); b) rola fagocytów (leukocytów wchłaniających rozpuszczone antygeny korpuskularne i kompleksy immunologiczne z późniejszym tworzeniem się komórek embrionalnych, w tym makrofagów) w tworzeniu barier u płodu na drodze antygenów do narządów barierowych oraz mechanizm ich ochrony aparatu dziedzicznego; c) mechanizm powstawania prawdziwych i fałszywych komórek embrionalnych u płodu i ich rola w rozpoznawaniu własnych i obcych antygenów; d) mechanizm dostarczania płodu antygenów do rozwoju reakcji „przeszczep (płód) kontra gospodarz” i „gospodarz (matka) kontra przeszczep” (GVHD i CPT) oraz rola tych mechanizmów w fizjologii rozwoju płodu;e) rola wrażliwości antecedent, czyli uwrażliwienia leukocytów matki na antygeny mikroorganizmów w bezgłowym przebiegu tych reakcji w przyspieszonym rozwoju CEIP i we wszystkich powikłaniach ciąży.

I wreszcie odkrycie wyzwalającej roli zniszczonych struktur komórkowych (pod wpływem reakcji immunologicznych lub zaburzonej ekologii, w tym silnego promieniowania, chemizacji, technice) w dysfunkcji przyczynowo-skutkowej układów tworzących krąg KEIP i rozwoju objawów patologii ogólnej. W zależności od umiejscowienia w narządach bariery i bariery, stopnia nasilenia, zaburzeń czynnościowych rozwijających się w wyniku odporności, determinują rozpoznanie wszelkich powikłań ciąży, ujawniają mechanizm zaostrzenia chorób towarzyszących oraz rozwoju chorób i dżumy XX wieku u matki i płodu oraz ich odmładzania , a także rolę w ich zwiększaniu przy powtarzanych wstrzyknięciach wirusów, mechanizm powstawania u nich nawracających i postępujących niedoborów odporności. Wyjaśniaćże to ostatnie nie jest osłabieniem funkcji układu odpornościowego matki i płodu, lecz przeciwnie - wzrostem jego funkcji i wzrostem kosztów leukocytów odpornościowych wraz z postępem odporności na neutralizację obcych i własnych antygenów.

Jak widać, twórcy szczepionek, będąc pewni skuteczności szczepień, nie uważali za konieczne śledzenie osiągnięć nauki i badanie wpływu immunoprofilaktyki na ewolucję nadciśnienia tętniczego w pokoleniach ludzi, zwierząt i roślin (o prawie ewolucji antygenów, organizmów integralnych i ich chorób otrzymałem od Państwowej Agencji Patentowej certyfikat własności intelektualnej nr 26 z dnia 10.03.1994).

W naszych eksperymentach piąte pokolenie królików szczepionych wyłącznie szczepionkami BCG , DTP , ADS, AS (a jest ich ponad 20) nie dożyło wieku rozrodczego, a podczas poprzednich czterech pokoleń prawie wszystkie powikłania, które obecnie obserwuje się w klinice u matki i u płodu, stanowiąc współczesny kryzys.

W ten sposób terminowe wgląd w istotę powyższych odkryć pozwoliłoby na ocenę i opracowanie alternatywnych środków zapobiegania nie tylko chorobom zakaźnym, ale także hierarchii chorób i dżumy XX wieku, a co najważniejsze, podjęto by działania zapobiegające nadwrażliwości i wczesnemu rozwojowi odporności na struktury antygenowe. płód, czyli zapobieganie bezgłowemu przebiegowi reakcji GVHD i CPT oraz rozwojowi CEIP, a więc całej patologii podczas ciąży, porodu, wewnątrz- i pozamacicznego rozwoju organizmu oraz w okresie poporodowym.

Niestety, przy tym wszystkim jest jasne, że odnosząc się do wpływu czynników egzoekologicznych wyschną osoby odpowiedzialne za rozwój paradoksu i kryzys w medycynie, w tym położnictwie i ginekologii. Odpowiedzialni moralnie będą położnicy, pediatrzy i lekarze o innych profilach, ekonomicznie - państwo i rodziny, zobowiązani do wychowania i utrzymania wadliwego potomstwa, które będzie rosło z pokolenia na pokolenie. Ale najgorsze jest to, że najwyraźniej nie oczekuje się jeszcze podjęcia ukierunkowanych działań w celu rozwiązania paradoksu i przezwyciężenia kryzysu. I mogą i powinny być przyjmowane na poziomie mężów stanu odpowiedzialnych za zdrowie współczesnych i przyszłych pokoleń, gdyż dalsze opóźnienie grozi katastrofą ludu. - https://1796web.com/vaccines/opinions/amandzholova.htm